top of page

PRIVACYBELEID

Invoering

Deze pagina (“Privacybeleid” of “Beleid”) biedt ons beleid en procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie en schetst de veiligheidsmaatregelen die we hebben genomen om de informatie die u opslaat met behulp van de diensten van Primocel Store te beschermen, inclusief de diensten die via deze website beschikbaar worden gesteld, en alle andere software of diensten aangeboden door Primocel Store in verband met dergelijke diensten (de "Diensten"). Door deze Services te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, overdragen, verwerken, opslaan, openbaar maken en ander gebruik van uw informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid

Welke informatie verzamelt en bewaart Primocel Store?

Persoonlijke informatie

Deze pagina (“Privacybeleid” of “Beleid”) biedt ons beleid en procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie en schetst de veiligheidsmaatregelen die we hebben genomen om de informatie die u opslaat met behulp van de diensten van Primocel Store te beschermen, inclusief de diensten die via deze website beschikbaar worden gesteld, en alle andere software of diensten aangeboden door Primocel Store in verband met dergelijke diensten (de "Diensten"). Door deze Services te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, overdragen, verwerken, opslaan, openbaar maken en ander gebruik van uw informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid

Gegevens, diagnostische en inloggegevens

Met behulp van de website van Primocel Store kunt u uw bestelling aanmaken en bestellen, uw betaling verwerken en uw bestelling volgen. Deze informatie wordt opgeslagen en onderhouden op de website van Primocel Store. Als u technische fouten tegenkomt tijdens het gebruik van de Diensten, kan Primocel Store uw toestemming vragen om een crashrapport te verkrijgen samen met bepaalde loggegevens van uw systeem die de fout documenteren (“Diagnostische informatie”). Dergelijke informatie kan informatie bevatten over uw besturingssysteemversie, hardware, browserversie (en .NET-versie-informatie in het geval van Windows-systemen) en uw e-mailadres, indien verstrekt.

Analytics-informatie

Terwijl u door de website van Primocel Store navigeert en onze Diensten gebruikt, kan Primocel Store ook informatie verzamelen door het gebruik van veelgebruikte tools voor het verzamelen van informatie, zoals cookies en webbakens (“Website-navigatie-informatie”). Website-navigatie-informatie omvat standaardinformatie van uw webbrowser (zoals browsertype en browsertaal), uw Internet Protocol (“IP”)-adres en de acties die u onderneemt op de website van Primocel Store (zoals bekeken webpagina's en aangeklikte links). Gezamenlijk wordt deze informatie "Analytics-informatie" genoemd. Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of andere websites. Google's gebruik van advertentiecookies stelt Google en zijn partners in staat om advertenties aan uw gebruikers te tonen op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.

Geo-locatie-informatie

Primocel Store verzamelt geen informatie over uw realtime geolocatie tijdens het gebruik van de website; het kan echter op een bepaald moment in de toekomst gebeuren. We zullen uw toestemming vragen voordat we dergelijke informatie verzamelen.

Wat doet Primocel Store met de verzamelde informatie?

Primocel Store gebruikt de informatie die het verzamelt op de volgende manieren:

 1. Persoonlijke contactgegevens – We gebruiken deze informatie voornamelijk om uw bestelling te boeken. Overeenkomstig de privacy- en voorwaarden kunnen we sommige van uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals hieronder wordt uitgelegd.

 2. Factureringsinformatie - Primocel Store slaat geen factuurinformatie op zijn servers op.

 3. Gegevens en diagnostische informatie - We gebruiken deze informatie uitsluitend voor het beheren en verbeteren van onze Services aan u.

 4. Analytics-informatie - Primocel Store kan uw Analytics-informatie gebruiken in combinatie met een analyseservice zoals Google Analytics om het gebruik van de Services te controleren en te analyseren, voor de technische administratie van de Services, om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de Services te vergroten en om te verifiëren gebruikers hebben de autorisatie die nodig is voor de Services om hun verzoeken te verwerken.

  Delen en openbaarmaking van privé-informatie 
Toepassingen van derden en uw gebruik

Primocel Store biedt gebruikers de mogelijkheid om naar hun gegevens te linken op sites van derden, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Een dergelijke koppeling is geheel naar goeddunken van gebruikers. Hierdoor kan Primocel Store niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het koppelen van gebruikersgegevens aan dergelijke sites van derden, noch voor hoe deze sites van derden dergelijke links gebruiken.

Marketing en publiciteit

Overeenkomstig onze Privacy en Voorwaarden stemt u ermee in Primocel Store toe te staan u als klant te identificeren en uw naam en/of logo te gebruiken op de website en marketingmaterialen van Primocel Store.

Verkoop van persoonlijke informatie

Primocel Store verkoopt, verhuurt of verhandelt uw privégegevens op geen enkele manier aan derden.

Dienstverleners en zakenpartners

Primocel Store kan bepaalde vertrouwde externe bedrijven en personen gebruiken om ons te helpen bij het leveren, analyseren en verbeteren van de Diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, gegevensopslag, onderhoudsdiensten, databasebeheer, webanalyse, betalingsverwerking en verbetering van de Diensten ' Kenmerken). Deze derden hebben mogelijk toegang tot uw informatie uitsluitend om deze taken namens ons uit te voeren en onder verplichtingen die vergelijkbaar zijn met die in dit privacybeleid.

Niet-privé of niet-persoonlijke informatie
We kunnen naar eigen goeddunken uw niet-privé, geaggregeerde of anderszins niet-persoonlijke informatie, zoals gebruiksstatistieken van onze Services, openbaar maken.

Delen en openbaarmaking van privé-informatie

Primocel Store zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over een persoon bekendmaken, behalve zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We zijn op geen enkele manier beperkt in ons gebruik van niet-persoonlijke informatie die geen directe associatie met een specifiek individu of niet-identificeerbare geaggregeerde informatie over onze gebruikers toestaat (zoals het aantal klanten dat onze website gebruikt, de geografische spreiding van onze gebruikers, en de hoeveelheid informatie die is gevonden en/of verwijderd, enz.).

Intern gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie

1. We verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonlijk identificeerbare informatie op servers in de Verenigde Staten. Vanwege de onvoorspelbare aard van internetroutering, kan uw informatie tijdens het transport naar onze servers door andere landen gaan. We gebruiken de informatie die we over u verzamelen om:

 • Onze diensten ontwikkelen en leveren

 • Verwerk uw transacties

 • Klantenservice bieden en uw account beheren

 • Onze producten, diensten en marketing verbeteren.

2. We bieden alleen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie over onze gebruikers aan degenen die deze nodig hebben voor de bovenstaande doeleinden.

3. Primocel Store zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen of verhuren aan derden. Primocel Store zal uw persoonlijk identificeerbare informatie niet delen met derden, behalve in de hieronder beschreven beperkte omstandigheden.

 • We delen informatie met contractuele dienstverleners die helpen bij onze bedrijfsvoering, zoals betalings- en orderverwerking, fraudeonderzoek, het innen van facturen en informatiebeheer en -analyse. Als het genereren van inhoud is opgenomen in uw services, kunnen we informatie delen met serviceproviders onder contract om dergelijke inhoud te creëren, bewerken en/of publiceren. Deze derde partijen zijn verplicht om uw informatie te beschermen en het is hen contractueel verboden om uw persoonlijk identificeerbare informatie voor enig ander doel te gebruiken. Zij mogen uw gegevens nooit met derden delen. Ze zijn geautoriseerd om uw persoonlijke informatie alleen te gebruiken als dat nodig is om deze diensten aan Primocel Store te leveren

 • We onthullen informatie die we, te goeder trouw, passend achten om mee te werken aan onderzoeken naar fraude of andere illegale activiteiten, om onderzoeken uit te voeren naar schendingen van onze privacyverklaring en/of om ons recht te beschermen, uw veiligheid en die van anderen te beschermen . Dit betekent bijvoorbeeld dat als we een fraudeonderzoek uitvoeren en concluderen dat een partij zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende praktijken, we ons het recht voorbehouden om de contactgegevens van die persoon of entiteit (maar geen bankrekening- of creditcardgegevens) te verstrekken aan slachtoffers die daarom vragen .

 • We maken informatie bekend als reactie op een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel, heffing, beslag, bevel van een door de rechtbank aangewezen curator of ander vergelijkbaar juridisch proces, inclusief dagvaardingen van particuliere partijen in een civiele procedure. Als de dagvaarding informatie zoekt over een geïdentificeerde abonnee of een beperkte groep abonnees, zullen we redelijke zakelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de abonnee(s) voordat we informatie verstrekken aan de partij die daarom verzoekt. We kunnen niet garanderen dat we dit in alle gevallen kunnen doen, hetzij vanwege een tijdslimiet, een gerechtelijk bevel, het onvermogen om effectief contact op te nemen met een abonnee of andere omstandigheden

 • We maken informatie bekend aan uw agent of wettelijke vertegenwoordiger (zoals de houder van een volmacht die u verleent, of een voogd die voor u is aangesteld).

 • We delen informatie met bedrijven die public relations en marketingdiensten voor ons leveren. Dergelijke informatie wordt alleen door ons gedeeld om onze producten, diensten en advertenties aan te passen, te meten en te verbeteren. Het zal niet worden gedeeld met derden voor hun marketingdoeleinden. Deze derde partijen zijn contractueel verplicht om uw informatie te beschermen en het is verboden uw persoonlijk identificeerbare informatie voor enig ander doel te gebruiken.

 • Zoals bij elk ander bedrijf, is het mogelijk dat Primocel Store in de toekomst kan fuseren met of overgenomen kan worden door een ander bedrijf. Als een dergelijke overname plaatsvindt, heeft het opvolgende bedrijf toegang tot de informatie die wordt bijgehouden door Primocel Store, inclusief klantaccountinformatie, maar blijft het gebonden aan dit privacybeleid totdat het wordt gewijzigd.

 • We delen uw informatie met onze moedermaatschappij, dochterondernemingen en joint ventures om de diensten die we aan u leveren te coördineren, onze algemene voorwaarden af te dwingen en vertrouwen en veiligheid te bevorderen.

 • De implementatie van onze Services vereist, vanwege de aard ervan, mogelijk het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie om andere informatie over u te vinden. Dergelijk gebruik kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het gebruik van uw informatie om de openbaar toegankelijke internetsites te doorzoeken, evenals het doorzoeken van privé-informatiedatabases en -sites.

 • De implementatie van onze Services kan, vanwege de aard ervan, het onthullen van uw persoonlijk identificeerbare informatie vereisen om de verwijdering van internetinhoud over u te bewerkstelligen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we uw naam aan een website moeten bekendmaken om hen op de hoogte te stellen dat ze internetinhoud over u moeten verwijderen. Dit gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming voor een specifiek, bepaald doel

Intern gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u de Services te leveren. Hoewel we proberen uw gegevens zo snel mogelijk van onze servers te verwijderen, moet u er rekening mee houden dat er een vertraging kan optreden vanaf het moment dat u uw account verwijdert tot het moment waarop uw gegevens worden verwijderd. Uw gegevens of digitale activa die Primocel Store voor u maakt of genereert, worden bewaard in de historische archieven van Primocel Store.

Wijzigingen in het privacybeleid

 1. Als we besluiten materiële wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen via het primaire e-mailadres dat is opgegeven in uw account en/of die wijzigingen in dit privacybeleid op de startpagina van de website plaatsen voordat de wijzigingen worden doorgevoerd. effect. U bent ervoor verantwoordelijk dat wij een actueel actief en afleverbaar e-mailadres voor u hebben.

 2. U bent ook verantwoordelijk voor het regelmatig doornemen van het Privacybeleid en gerelateerde documenten. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Geen enkele wijziging of wijziging van dit beleid is bindend tenzij schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Primocel Store, of op de site geplaatst door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Primocel Store.

 3. In het geval dat Primocel Store een bedrijfstransitie doormaakt, zoals een fusie, een overname door een ander bedrijf of een verkoop van een deel van zijn activa, zal de persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers in de meeste gevallen deel uitmaken van de overgedragen activa . Gebruikers zullen gedurende 30 dagen na een verandering van eigendom of controle van hun persoonlijk identificeerbare informatie op de hoogte worden gebracht via een duidelijke kennisgeving op de site. Als, als gevolg van de bedrijfsovergang, de persoonlijk identificeerbare informatie van een gebruiker op een andere manier wordt gebruikt dan vermeld op het moment van verzamelen, krijgen gebruikers een keuze die in overeenstemming is met onze sectie over het melden van wijzigingen.

Intern gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie

Als u in de Europese Unie (“EU”), het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland woont, heeft u mogelijk aanvullende rechten met betrekking tot uw persoonlijk identificeerbare informatie (ook wel Persoonsgegevens genoemd). Deze rechten kunnen rechten omvatten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“AVG”), als u een inwoner bent van de EU, het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland. “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn identificatiegegevens zoals naam, locatiegegevens en unieke online identificatiegegevens. Naast de principes, praktijken en beleidslijnen die hierboven in dit privacybeleid zijn uiteengezet, heeft Primocel Store de volgende principes aangenomen om de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens te regelen:

 1. Persoonsgegevens worden op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt.

 2. Persoonsgegevens worden op rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerkt.

 3. Persoonsgegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is om aan contractuele vereisten te voldoen.

 4. Persoonsgegevens zijn adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en/of verwerkt. Persoonsgegevens moeten nauwkeurig zijn en, waar nodig, up-to-date worden gehouden

De betrokkene heeft het recht om Primocel Store toegang te vragen tot en rectificatie of verwijdering van zijn Persoonsgegevens, bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens, of het recht op gegevensoverdraagbaarheid. In elk geval moet een dergelijk verzoek schriftelijk worden ingediend bij Primocel Store.

Over de California Consumer Privacy Act (CCPA)

Met ingang van 1 januari 2020 stelt de California Consumer Privacy Act (CCPA) inwoners van Californië in staat om bepaalde informatie te verkrijgen die is verzameld door het bedrijf waarmee zij zakelijke relaties hebben opgebouwd.

Gemeenschap

Onze Services kunnen openbaar toegankelijke communityservices bevatten, zoals blogs, forums en wiki's. Houd er rekening mee dat alle informatie die u in deze gebieden verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die er toegang toe hebben. Je berichten op deze communities kunnen blijven staan, zelfs nadat je je account hebt geannuleerd.

bottom of page